نتایح جستجو

  1. hami99

    آخر و عاقبت عشق ورزیدن همین میشه دیگه!!

    بلايي که عشق سرش آورد چهره به شدت آسيب ديده اين مرد ايتاليايي که ماجرايي عشقي دارد ، مورد توجه رسانه هاي ايتاليايي قرار گرفت. وي ظاهرا 20 سال پيش به دختري عشق مي ورزيده است و به دليل مخالفت خانواده دختر، يکي از برادران دختر مورد علاقه اش به صورت او شليک مي کند. از آن زمان تا کنون وي عمل...
بالا