نتایح جستجو

 1. H

  نرم افزار FaultKinWin

  جهت تجزیه و تحلیل لغزش گسل
 2. H

  نرم افزارNgdir3407

  نرم افزارمینرالوگرافی نسخه 1.2
 3. H

  نرم افزار Clay

  واسه ساختمان رسهاو....
 4. H

  نرم افزار Stereo نسخه 2.2

  واسه عملیات صحرایی ورسم نمودارگل سرخی وزمین شناسی ساختمانی (تمرکزقطب های گسلی و....)و..
بالا