نتایح جستجو

  1. وحيد اسماعيلي

    قدرت دعا !!!!

    پزشک وجراح مشهور (د. ایشان) روزی برای شرکت دریک کنفرانس علمی که جهت بزرگداشت وتکریم او بخاطر دستاوردهای پزشکی اش برگزار میشد، باعجله به فرودگاه رفت.. بعدازپرواز ناگهان اعلان کردندکه بخاطر اوضاع نامساعدهوا ورعدوبرق وصاعقه، که باعث ازکارافتادن یکی ازموتورهای هواپیماشده ، مجبوریم فروداضطراری...
  2. وحيد اسماعيلي

    به نفر بالاييت مي ياد چه كاره باشه

    اين بازي خيلي ساده است فقط كافيه نظر بدين كه نفر بالاييتون به نظر شما چه كاره است يعني شغلش چيه. به نظرات جالبي بر مي خورين موفق باشيد ;);)
بالا