نتایح جستجو

 1. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  قربان شما

  قربان شما
 2. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  جوووون باو..:دى

  جوووون باو..:دى
 3. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  تشريف بيارين تو خصوصى 😐

  تشريف بيارين تو خصوصى 😐
 4. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  OK my friends

  OK my friends
 5. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  Yes,Problem??

  Yes,Problem??
 6. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  ؛-)))))))

  ؛-)))))))
 7. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  Good mood😉

  Good mood😉
 8. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  .....😆

  .....😆
 9. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  جااانم؟؟😐😐

  جااانم؟؟😐😐
 10. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  الكى نگووووووو خطم رو ك آره عوض كردم سر ى مسئله اى حالا بهت ميگم اينستا هم بيخود كردى ك گفتى...

  الكى نگووووووو خطم رو ك آره عوض كردم سر ى مسئله اى حالا بهت ميگم اينستا هم بيخود كردى ك گفتى اكانت عوض كردم عوض نكردم كلا بسته م ميتونستى همينجا همينطورى ى پيام ميزاشتى شايد ميومدم ميخوندم ميگفتم دمش گرم اين ياسين به يادم بود ولى......دى چى بگم بهت آخه من
 11. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  خودتى*

  خودتى*
 12. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  پررو ك خودتو فقط... حالا خوبه باز من بعد از بيشتر از ٢سال اومدم سراغت تو خودت كجا بودى پررو...

  پررو ك خودتو فقط... حالا خوبه باز من بعد از بيشتر از ٢سال اومدم سراغت تو خودت كجا بودى پررو جووون..دى فحش بده ببينم چى ميخواى بگى؟!!😒😒😒
 13. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  تو چه وضعيتى هستى الان دقيقا؟!😐 خودت تو پى وى تلگرامت رو بده😒😒😒والاااا پررو ك هستى!مشكوك ك...

  تو چه وضعيتى هستى الان دقيقا؟!😐 خودت تو پى وى تلگرامت رو بده😒😒😒والاااا پررو ك هستى!مشكوك ك هستى!...:دى
 14. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  تو بيخود كردى!!😒😒 مگه تو دل هم دارى تنگ بشه آقا ياسين!!!؟؟؟

  تو بيخود كردى!!😒😒 مگه تو دل هم دارى تنگ بشه آقا ياسين!!!؟؟؟
 15. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  كى به كى ميگه ورق توروخدااا!!! روتو برم پررو😒😒 همين حوالى ميچرخيم پسر جون چطوريايى تو؟؟هنوز زنده...

  كى به كى ميگه ورق توروخدااا!!! روتو برم پررو😒😒 همين حوالى ميچرخيم پسر جون چطوريايى تو؟؟هنوز زنده اى!!
 16. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  سلاااااااام،چطورى تو؟!خوبى؟😉😉😉

  سلاااااااام،چطورى تو؟!خوبى؟😉😉😉
 17. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  سلاااااااام،چطورى تو؟!خوبى؟😉😉😉

  سلاااااااام،چطورى تو؟!خوبى؟😉😉😉
 18. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  سلام بر دوست قديمى چطورى؟؟😊

  سلام بر دوست قديمى چطورى؟؟😊
 19. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  چطورى تو؟!!!

  چطورى تو؟!!!
 20. Ћцвгіѕ Ǥіяl

  منم که معلومه کجام دیگه...!!!!:D دلت هم نخواد فردا آخرین روزیه که میام سرکار دیگه کار رو گذاشتم...

  منم که معلومه کجام دیگه...!!!!:D دلت هم نخواد فردا آخرین روزیه که میام سرکار دیگه کار رو گذاشتم کنار میخوام یکم تفریح کنم دلت بسوزه:w11::w12: نه توروخدا تعارف نکن بیا بگووووووووو:w43:
بالا