نتایح جستجو

 1. کیانا احمدی

  خوبین الحمدلله؟

  خوبین الحمدلله؟
 2. کیانا احمدی

  الحمدلله شکر،شما چه خبر حال و اوضاع؟

  الحمدلله شکر،شما چه خبر حال و اوضاع؟
 3. کیانا احمدی

  خیلی دلم برا اون روزها تنگ شده خیلی،مصطفی هم گرفتار زندگیشه، حالش خوب باشه ان شاءالله همیشه،...

  خیلی دلم برا اون روزها تنگ شده خیلی،مصطفی هم گرفتار زندگیشه، حالش خوب باشه ان شاءالله همیشه، خودت خوبی خانم؟چه خبرکسی خواهرگلم.
 4. کیانا احمدی

  بله الحمدلله شکر

  بله الحمدلله شکر
 5. کیانا احمدی

  سحر ما که فقط اینجا برامون سحر بود..خخخ یاد مصطفی بخیر، برام تعریف کن خوبی خودت؟

  سحر ما که فقط اینجا برامون سحر بود..خخخ یاد مصطفی بخیر، برام تعریف کن خوبی خودت؟
 6. کیانا احمدی

  ممنون عزیزم،حال و اوضاع خوبه ان شاءالله؟

  ممنون عزیزم،حال و اوضاع خوبه ان شاءالله؟
 7. کیانا احمدی

  عجب نباشید،گفتم حالی ازتون بپرسم،خوبین ان شاءالله؟

  عجب نباشید،گفتم حالی ازتون بپرسم،خوبین ان شاءالله؟
 8. کیانا احمدی

  سلام بر دوست قدیمی خودم،ابجی جون دلم برات بشدت تنگ شده

  سلام بر دوست قدیمی خودم،ابجی جون دلم برات بشدت تنگ شده
 9. کیانا احمدی

  حاج اقا...

  حاج اقا...
 10. کیانا احمدی

  سلام علیکم خوبین ان شاالله؟

  سلام علیکم خوبین ان شاالله؟
 11. کیانا احمدی

  سلام علیکم ....دوست قدیمی

  سلام علیکم ....دوست قدیمی
 12. کیانا احمدی

  سلام مهندس

  سلام مهندس
 13. کیانا احمدی

  سلام دوست قدیمی،امیدوارم حالت خوب باشه

  سلام دوست قدیمی،امیدوارم حالت خوب باشه
 14. کیانا احمدی

  سلام دوست قدیمی کجایی اصلا پیدات نیست

  سلام دوست قدیمی کجایی اصلا پیدات نیست
 15. کیانا احمدی

  سلام علیکم...

  سلام علیکم...
 16. کیانا احمدی

  سلام به دوست قدیمی خودم ،خوبی عزیزم؟

  سلام به دوست قدیمی خودم ،خوبی عزیزم؟
 17. کیانا احمدی

  مصطفی...

  مصطفی...
 18. کیانا احمدی

  ابجی جون

  ابجی جون
 19. کیانا احمدی

  داداش

  داداش
 20. کیانا احمدی

  سلام علیکم حاجی جان،خوبید ان شاءالله؟

  سلام علیکم حاجی جان،خوبید ان شاءالله؟
بالا