نتایح جستجو

  1. J

    قوانین فوتبال و تغییرات آن

    قوانین وتغییرات آن هدف اصلی از بازی فوتبال به همان شکل اولیه باقی مانده است اما این یک بازی بسیار گسترش یافته است. زمانی تعویض بازیکن مجاز نبود و اگر یک بازیکن از دستانش برای جلوگیری از عبور توپ به دروازه استفاده می کرد داور گل را می پذیرفت. دروازه بانان هم می توانستند پاسی که از طرف هم تیمی به...
  2. J

    عوامل موفقیت در عرصه مربیگری

    عوامل مهم موفقیت در عرصه مربیگری ماهنامه تخصصی مربیان اروپا) در طی دوازده سال فعالیت خویش همواره با )Technician ماهنامه مربیان برتر اروپا و جهان مصاحبه تخصصی با موضوعیت رویکردهای مربیگری فوتبال داشته است . نظر به دوازدهمین سال فعالیت این نشریه، چکیده مصاحبه با دوازده مربی برتر اروپا و جهان که...
بالا