باشگاه مهندسان ایران

بهار00
بهار00
علیک سلام
من هستم تو نبودی...بگو ببینم چرا نمیومدی هان؟
نه عوض نشدم
شکر بد نیستم...تو چطوری؟
خارج کوجاس؟ رفتی و منو نبردی؟ ای قلِ بی معرفت!
***##***
***##***
سلام بهار
تو هستیییی؟والا چراغت خاموشه آسته میای پس:devilish:
خب خدا رو شکر
منم بد نیستم خوبم نیستم
خارجه دیگه:p
نیومدی وگرنه جا بود:sneaky:
بهار اونجا امن و امانه؟
بهار00
بهار00
سلام
نه چند روزه نبودم.سه شنبه عموم فوت کرد.درست ۴۷ روز بعد فوت مامان بزرگم😢.دیگه اونجا سرمون گرم بود.
وقتای دیگه هم همیشه نه چند روز یه بار سر میزنم.
امن و امان از چه نظر؟
***##***
***##***
سلام خوبی؟
مادربزرگ پدری ات فوت شده؟
عمو ات جوان بود؟کرونا؟
خدا هر دو رو بیامرزده و روحشون شاد:(

امن و امان واسه جنگ نزدیکیتون توی قره باغ فک کنم.چون خوندم سمت اذربایجان هم خمپاره اصابت کرده
بهار00
بهار00
سلام نه چه خوبی؟!
اره مادربزرگ پدریم...
جوون نه دور و بر ۵۰...نه بابا با نردبون میخواست بره تو استخر نردبونه لیز خورده افتاده تو استخر.آب هم برقی شده بود برق گرفتتش😭
ممنون عزیزم...خدا رفتگان شمارم بیامرزه.

اهان نه طرف ما نیس نزدیکیِ یکی از شهرای مرزی بود.
بالا