Recent content by sh85

 1. sh85

  ای بابا آفا محسن شما هم که با زن نشسته شدید! یاد باد آن روزگاران یاد باد. هر جا هستید سلامت باشید!

  ای بابا آفا محسن شما هم که با زن نشسته شدید! یاد باد آن روزگاران یاد باد. هر جا هستید سلامت باشید!
 2. sh85

  پیام های من کوووووووو؟

  پیام های من کوووووووو؟
 3. sh85

  تی سی آی چطوری؟

  تی سی آی چطوری؟
 4. sh85

  admin khobi?

  admin khobi?
 5. sh85

  hello!

  hello!
 6. sh85

  :heart:

  :heart:
 7. sh85

  تک به تک آتیششون بزنید :D

  تک به تک آتیششون بزنید :D
 8. sh85

  کچله دیگه نمی فهمه :D

  کچله دیگه نمی فهمه :D
 9. sh85

  هیچز در زندگی مرا بیشتر از دیدن انسان های راضی خشنود نساخت. ( ش.ره) به به مبارکا به سالیست یا به...

  هیچز در زندگی مرا بیشتر از دیدن انسان های راضی خشنود نساخت. ( ش.ره) به به مبارکا به سالیست یا به ماهی؟ چه مبارک خبری و چه فرخنده شبیست! ما نیز سلامتی ملالی نیست جز دوری دوستان و مضایقت وقت! ما نیر دو سال و اندیست در ماضی مثنی به سر می بریم باشد که همه رستگار شوند!
 10. sh85

  ایول همیشه در حال رشد مثل درخت تو عکست اخ چرا !!!

  ایول همیشه در حال رشد مثل درخت تو عکست اخ چرا !!!
 11. sh85

  :surprised: سهیل؟

  :surprised: سهیل؟
 12. sh85

  بلی بلی حافظا! شما چطورید ؟ مفردید یا جمع؟ اوضاع چطوره ؟

  بلی بلی حافظا! شما چطورید ؟ مفردید یا جمع؟ اوضاع چطوره ؟
 13. sh85

  آره تموم شد یا آره داری می خوبنی :دی شیرینی چدید نپختی ؟ دنیال دستور شیرینی مشهدی هستم

  آره تموم شد یا آره داری می خوبنی :دی شیرینی چدید نپختی ؟ دنیال دستور شیرینی مشهدی هستم
 14. sh85

  میبینی ! حدا عجب حوصله ای داره این منو تحمل می کنه یعد از خدا هم اون همسر گرانقدر! منهدم بودم به...

  میبینی ! حدا عجب حوصله ای داره این منو تحمل می کنه یعد از خدا هم اون همسر گرانقدر! منهدم بودم به دنبال یکی می گشتم بریزم سر اون ها ها تو چطوری ؟ هتوز یکی هستی یا دوتا! یادش به خیر جوون بودن هی زندگی...
 15. sh85

  سلام ممنونو شما خوبی؟ منم وسط آب دارم دست و پا می زنم خفه نشم!

  سلام ممنونو شما خوبی؟ منم وسط آب دارم دست و پا می زنم خفه نشم!
بالا