sara soorati
پسندها
0

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • من دارم چهارشنبه می رم، فکر نکنم تا سال بعد همدیگر رو ببینیم… منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش…
  از طرف پاییز - یلدا مبارک
  اگه دست خودت بود تو کدام برهه زمانی دوست داشتی زندگی کنی؟
  زن
  ارسطو متمایل به قبول این عقیده بود که زنان از جهاتی ناکامل اند.زن«مرد ناتمام» است.زن در تولید مثل نقش منفعل و پذیرا دارد،حال آنکه مزد فعال و بارور است. و به همین سبب ارسطو ادعا کرد کودک فقط خصلتهای مرد را ارث می برد.
  البته حیرت آور و تاسف انگیز است که مردی از سایر جهات چنان زیرک در زمینه رابطه زن و مرد این همه اشتباه کند.ولی این دو چیز را نشان می دهد:اول آنکه ارسطو از قرار معلوم خیلی تجربه ی عملی درباره ی زندگی زنان و کودکان ندارد و دوم می رساند که هرگاه اجازه داده شود مردان یکه تاز عرصه علم و حکمت گردند کارها چه اندازه خطا می رود.
  دنیای سوفی.یوستین گردر
  salam be hameye dostani ke be ghadam be page shakhsiye man gozashtan mohabat kardin menat gozashtin bazam sar bezanin
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا