Recent content by samane77

  1. samane77

    بیو گرافی ایمان شهباز

    ایمان شهباز متولد استان خراسان رضوی شهر مقدس مشهد، فرزند اول خانواده ورزش را از سن 7 سالگی شروع نمودم، ژیملاستیک، جودو، شنا و و در سن 13 سالگی به باشگاه های بدنسازی رفتم و ورزش پرورش اندام را زیر نظر استاد جواد لالوی در پیش گرفتم. و در سن 15 تا 19 سالگی به صورت حرفه ای در تعداد بسیاری از مسابقات...
بالا