Recent content by rokhuser1

  1. R

    دغدغه اصلی گردشگران برای سفر به ایران

    صنعت گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنایع در جهان ، مهم ترین منبع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورها است و به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی، اجتماعی دارد روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد . طبق اخبار اجتماعی پایگاه رخ با توجه به این که صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت...
  2. R

    تب کریمه

    تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو یک بیماری تب دار حاد و خونریزی دهنده است که از طریق تماس با خون آلوده یا ترشحات یا لاشه دام با انسان و گزش کنه آلوده به ویروس منتقل می شود. طبق اخبار اجتماعی پایگاه رخ؛علائم بالینی این تب عبارتست از:شروع علائم ناگهانی حدود ۱ تا ۷ روز طول می‌کشد (متوسط ۳روز)، بیمار...
بالا