Persia1

هنر
وب سایت
http://www.ell.blogsky.com
محل سکونت
رشته
زبان خارجه
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

تک تک نام های ما می تواند درختی شود بر تن سرزمینمان،
یادگاری تو به زمین و هدیه ی سامسونگ موبایل به همه ی نام داران ایران زمین.
هر جا هستی تو هم همراه شو در این “سبز کردن جنگل های ارزشمند هیرکانی” و
درختی هدیه بگیر به نام خودت یا آنکه دوستش می داری.
همین پاییز،
همین جا

بالا