omid20110

چه ساده با گریستن خود به دنیا می آییم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا می رویم
و میان این دو سادگی معمایی میسازیم به اسم زندگی!
زندگی کلمه مبهمی است که هر کسی برداشت خودش را از آن دارد! بنگر که برداشت تو خوب است یا بد؟

زندگی کردن نه فقط زنده بودن
محل سکونت
پشت دریاها...
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

امیری حسین و نعم الامیر...

خدیا مرا بخاطر گناهانی ڪه در روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم
ببخش.....بالا