narges flower
پسندها
1

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • این چه رازیست که در میکده، عشاق به آن می خندند.

  نکند راز من و تو باشد.

  نکند عهد شکستی و...

  یادمان باشد:

  آسمان شاهد عهدیست که با هم بستیم

  ابرها در سفرند

  آسمان

  اما

  هست
  خدایا انگونه زنده ام بدار که دشکند دلی از زنده بودنم وانگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی ازنبودنم
  از کسانیکه که از من متنفرند ممنونم انها مرا قویتر می کنند ازکسانی کخ مرادوست دارند ممنونم انها قلب مرا بزرکترمیکنند ازکسانی که مراترک می کنندممنونمانها به من می اموزند هیچ چیز تاابدماندنی نیست ازکسانی نه با من می مانندممنونم آنان به من معنای دوست داشتن رانشان میدهند
  مادرم می گفت عاشقی یک شب وپشیمانی هزار شب هزار شب پشیمانم که یک شب عاشقی نکردم
  مادرم می گفت عاشقی یک شب وپشیمانی هزار شب هزار شب پشیمانم که یک شب عاشقی نکردم
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا