mechanic student

محل سکونت
تبريز
رشته
مهندسی مکانیک
بالا