javad-68

خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب

ایران
وب سایت
http://WWW.20METAL.BLOGFA.COM
محل سکونت
کاشان
رشته
مهندسی مواد و متالورژی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است . حکیم ارد بزرگآدم های کوچک ، همواره سنگ کشورهای دیگر را به سینه می زنند . حکیم ارد بزرگ

بالا