ISG444

مخابرات - برق - الکترونیک صنعتی- شعر و ادبیات
محل سکونت
تبریز
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
دانشگاه
تبریز
مهارت و تخصص
کارشناس ارشد برق - گرایش الکترونیک نوری
بالا