Recent content by Fardin63

 1. F

  سلام ممنونم منم همینطور

  سلام ممنونم منم همینطور
 2. F

  سلام خواهش میشه

  سلام خواهش میشه
 3. F

  http://www.kelishe.com/wp-content/uploads/2013/03/tulip.jpg

  http://www.kelishe.com/wp-content/uploads/2013/03/tulip.jpg
 4. F

  سلام خواهش میشه

  سلام خواهش میشه
 5. F

  نوروز بمانید که ایّام شمایید! آغاز شمایید و سرانجام شمایید! آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می...

  نوروز بمانید که ایّام شمایید! آغاز شمایید و سرانجام شمایید! آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام، شمایید! آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار آن گنبد گردننده ی آرام شمایید! خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید! نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره ی...
 6. F

  نوروز بمانید که ایّام شمایید! آغاز شمایید و سرانجام شمایید! آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می...

  نوروز بمانید که ایّام شمایید! آغاز شمایید و سرانجام شمایید! آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام، شمایید! آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار آن گنبد گردننده ی آرام شمایید! خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید! نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره ی...
 7. F

  نوروز بمانید که ایّام شمایید! آغاز شمایید و سرانجام شمایید! آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می...

  نوروز بمانید که ایّام شمایید! آغاز شمایید و سرانجام شمایید! آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام، شمایید! آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار آن گنبد گردننده ی آرام شمایید! خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید! نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره ی...
 8. F

  لعل تو داغي نهاد بر دل بريان من زلف تو درهم شکست توبه و پيمان من بي تو دل و جان من سير شد از جان...

  لعل تو داغي نهاد بر دل بريان من زلف تو درهم شکست توبه و پيمان من بي تو دل و جان من سير شد از جان و دل جان و دل من تويي اي دل و اي جان من چون گهر اشک من راه نظر چست بست چون نگرد در رخت ديده گريان من هر در عشقت که دل داشت نهان از جهان بر رخ زردم فشاند اشک درافشان من شد دل بيچاره خون، چاره دل هم...
 9. F

  سلام من باغبانی میخونم کاری که شما میخواید انجام دهید از لحاظ تئوری امکان پذیره ولی اولا هزینش...

  سلام من باغبانی میخونم کاری که شما میخواید انجام دهید از لحاظ تئوری امکان پذیره ولی اولا هزینش بالاست ثانیا هیچ وقت روی تراکتور خودتون انجام ندید موفق باشید
 10. F

  سلام خواهش میشه

  سلام خواهش میشه
 11. F

  سلام خواهش میشه

  سلام خواهش میشه
 12. F

  سلام خواهش میشه

  سلام خواهش میشه
 13. F

  ممنونم چه خبرا؟ کم پیدایین؟

  ممنونم چه خبرا؟ کم پیدایین؟
 14. F

  سلام خیلی مرسی

  سلام خیلی مرسی
 15. F

  سلام خوب بیدی؟

  سلام خوب بیدی؟
بالا