Recent content by araghi

 1. araghi

  درخواست های مرتبط با | فرمولاسيون محصولات شيميايي

  پاک کننده فلزات املسیفایر حلال پاک کننده فلزات املسیفایر حلال تریتون ایکس 45 بعنوان سورفکتانت 12 در صد کریزیلیک اسید 5 در صد نفت سفید 81 در صد سورفکتانت ره به نفت سفید بریزید بعد اسید کریزیلیک را اضافه نمایید (آهسته) بطور مستقیم از ان استفاده نمایید پاک کننده زنگ فلزات پیشنهاد یک اسید...
 2. araghi

  درخواست های مرتبط با | فرمولاسيون محصولات شيميايي

  پاک کننده فلزات اسپری پاک کننده فلزات اسپری بوتیل سلو سلو 20 در صد کروزین یا نفت سقید 60 درصد igepal-630 بیست در صد به روش اسپری بپاشید ادامه دارد
 3. araghi

  درخواست های مرتبط با | فرمولاسيون محصولات شيميايي

  پاک کننده فلزات مایع تریتون 2 تا 4 در صد تترا پتاسیم پیرو فسفات 4 تا 6 در صد هیدروکسید پتاسیم 12 در صد سیلیکات سدیم 68 در صد به این مخلوط 100 واحد هم اب دمی بیافزایید
 4. araghi

  درخواست های مرتبط با | فرمولاسيون محصولات شيميايي

  پاک کننده فلزات پاک کننده فلزات اینهم یک نوع heavy duty با کف کم است تریتون دی اف 12 پنج در صد هیدروکسید سدیم 15 در صد سدیم متا سیلیکات بدون اب 35 در صد سدا اش 25 در صد تترا سدیم پیرو فسفات 20 درصد 2 تا 4 انس را در یک گالن اب بریزید مصرف کنید
 5. araghi

  درخواست های مرتبط با | فرمولاسيون محصولات شيميايي

  جائیکه با چربی همراه است فرمول زیر برای فلزات قابل استفاده است تریتون آر دبلیو صد بعنوان سورفکتانت 5در صد سودا اش 30 در صد سدیم متاسیلیکات بدون اب 35 در صد هیدروکسید سدیم پرک 30 در صد ابتدا سورفکتانت را روی سودا اش بریزید بعد بقیه مواد را افزوده هم بزنید دو تا 4 انس انرا با یک گالن...
 6. araghi

  درخواست های مرتبط با | فرمولاسيون محصولات شيميايي

  تمیز کردن فلزات و محافظت از آنها در برابر خوردگی برای تمیز کزدن فلزات فرمول های زیادی وجود دارد - برای آلومینیم و استیل عمدتا از اسید فسفریک 85 در صد همراه بایک شوینده قوی استفاده میگزدد Phosphoric acid 85% 3 Citric acid 4 Triton X-100...
 7. araghi

  مقدری ائروزیل اضافه کن به پارافین مایع انرا ژله ای خواهد کرد

  مقدری ائروزیل اضافه کن به پارافین مایع انرا ژله ای خواهد کرد
 8. araghi

  ال ای بی یعنی الکیل بنزن خطی که وقتی به ان اس اضافه شود میشود یعنی سولفونه شده و وقتی به ان...

  ال ای بی یعنی الکیل بنزن خطی که وقتی به ان اس اضافه شود میشود یعنی سولفونه شده و وقتی به ان سدیم هم اضافه شود میشود سدین سولفونات الکیل بنزن خطی
 9. araghi

  با روغن کشش در صنایع فلزی آشنا هستم ولی پودر انرا نمیشناسم

  با روغن کشش در صنایع فلزی آشنا هستم ولی پودر انرا نمیشناسم
 10. araghi

  تولید این ماده شیمیایی یه مقدار درد سر دار است مثل تهیه فنل و استفاده از فنل از طرفی برای ساخت...

  تولید این ماده شیمیایی یه مقدار درد سر دار است مثل تهیه فنل و استفاده از فنل از طرفی برای ساخت ان چندین مواد دیگر هم اضافه میشوند نوعی از ان در پشم شیشه مصرف میشود که انرا زرد رنگ میکند به هر حال اگر خیلی واجب است فرمول انرا از بین اسنادم پیدا کنم
 11. araghi

  لوبریزول و هایتک فروشندگان ادتیو هستند یکی از محصولات آنها را که از لوبریزول بود نام بردم ایت...

  لوبریزول و هایتک فروشندگان ادتیو هستند یکی از محصولات آنها را که از لوبریزول بود نام بردم ایت افزودنی بعنوان امولسیون کننده روغن در آب مصرف میشود که در نهایت به شما روغن حل شونده یا زد وان میدهد از این مواد در انبار دوستی موجود است میتوانید از ان نمونه گرفته و روغن حل شونده تولید کنید اما اگر...
 12. araghi

  حالا منظورتان را متوجه شدم باشه بررسی میکنم

  حالا منظورتان را متوجه شدم باشه بررسی میکنم
 13. araghi

  اون ماده سیاه رنگ قیر نیست برای جداسولفونات های محلول کمی الکل اتیلیک اضافه کنید بخشی از...

  اون ماده سیاه رنگ قیر نیست برای جداسولفونات های محلول کمی الکل اتیلیک اضافه کنید بخشی از سولفونات های محلودر الکل جدا شده که بعدا میتوانید از ان سولفونات سدیم درست کنید که نا محلول است باقیمانده را با اهک خنثی کنید بعد انرا کراک کنید
 14. araghi

  اون ماده سیاه رنگ قیر نیست برای جداسولفونات های محلول کمل الکل اتیلیک اضافه کنید بخشی از...

  اون ماده سیاه رنگ قیر نیست برای جداسولفونات های محلول کمل الکل اتیلیک اضافه کنید بخشی از سولفونات های محلودر الکل جدا شده که بعدا میتوانید از ان سولفونات سدیم درست کنید که نا محلول است را با اهک خنثی کنید بعد انرا کراک کنید
 15. araghi

  اون ماده سیاه رنگ قیر نیست برای جداسولفونات های محلول کمل الکل اتیلیک اضافه کنید بخشی از...

  اون ماده سیاه رنگ قیر نیست برای جداسولفونات های محلول کمل الکل اتیلیک اضافه کنید بخشی از سولفونات های محلودر الکل جدا شده که بعدا میتوانید از ان سولفونات سدیم درست کنید که نا محلول است را با اهک خنثی کنید بعد انرا کراک کنید
بالا