amiriq

اتفاقات خوب و بد برا همه هست .

ورزش-مطالعه
تاریخ تولد
August 28
محل سکونت
بروجرد
رشته
مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا


در قفس را گشودم وآسمان را به پرنده ی قفسی هدیه دادم..
حرسند از خدمتی که کردم .خواستم شوق پرواز پرنده را ببینم...
دیدم درون پنجه شاهین است وآرزوی قفس می کند...
به خود آمدم .فهمیدم باز در کار خدا دخالت کرده ام...!

دنبال کنندگان

بالا