3
پسندها
19

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • یک چیــــزهایی ؛

  یک حس‌ هــایی ،

  یک آدم‌ هــایی !

  یک وقت‌ هایی ....

  یک‌ ثانیه‌ هایی ،

  در زندگی گُــــم می‌کنی ، و هیچ وقتِ دیگر هم پیدایشان نمی‌کنی !

  هیچ وقتِ دیگـــــر ...
  غــــــــــم که نوشتن ندارد

  نفوذ می کند در استخوان هایت

  جاسوس می شود در قلبت ...

  آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون ...
  قدر چیزی را که داری بدان
  قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند :
  باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی.....!
  می خواهمت چنانکه شب خسته خواب را

  می جویمت چنانکه لب تشنه آب را

  محو توام چنانکه ستاره به چشم صبح

  یا شبنم سپیده دمان آفتاب را

  بی تابم آنچنانکه درختان برای باد

  با کودکان خفته به گهواره تاب را

  بایسته ای چنانکه تپیدن برای دل

  یا آنچنانکه بال پریدن عقاب را

  حتی اگر نباشی، می آفرینمت

  چونانکه التهاب بیابان سراب را

  ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی

  با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را

  شاید سال ها بعد در گذر جاده ها بی تفاوت ازکنارهم بگذریم
  و تو...

  آهسته زیر لب بگویی چقدر آن غریبه شبیه خاطراتم بود.......
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا