1160219893.

محل سکونت
زرین شهر
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق دیپلم
بالا