کیانا احمدی

یاد همه دوستان قدیمی که باهم اینجا بودیم بخیر...

دکوراسیون داخلی،تفریح،باغ...شیرازیم دیگه...
محل سکونت
شیراز
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
دانشگاه
آزاد شیراز
مهارت و تخصص
مهندس ناظر،مهندس طراح،مدرس دبیرستان

امضا

« اَلسَّلامُ عَلَیکِ یَا بِنتَ وَلیِّ اللهِ الأَعظَمِ، اَلسَّلامُ عَلَیکِ یَا بِنتَ وَلیِّ اللهِ المُعَظَّمِ، اَلسَّلامُ عَلَیکِ یَا عَمَّةَ وَلیِّ اللهِ المُکَرَّمِ، اَلسَّلامُ عَلَیکِ یَا اُمَّ المَصَائِبِ یَا زَینَبُ، وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ. »
بالا