پلیسا

موسیقی
محل سکونت
یاشاسین اورمیه
رشته
مهندسی پزشکی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

دلتنگ روزهایی هستم که معنای خداحافظ ، تا فردا بود …
دلتنگ که باشی از آسمان سنگ هم ببارد باز هم جایش خالیست ، باران که جای خود دارد !


بالا