همراهی

بخاطر بسپار که همراهی خدا مثل نفس کشیدن ست : آرام، بی صدا و همیشگی . . .
تاریخ تولد
October 5
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا:gol:
بالا