هدیه.

هر روز صبح برای همسرم یک فنجان عشق دم میکنم و برای فرزندانم لقمه ای از نان و پنیر و محبت میگیرم. آنگاه به چشمانشان می نگرم و یک لیوان لذت مینوشم!

تنیس، موسیقی،فیلم،شکلات
تاریخ تولد
January 4
محل سکونت
تهران
رشته
مهندسی شهرسازی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی دکترا

امضا

,You're here, there's nothing to fear
,And I know, that my heart
...will go on

بالا