نادره عباسی

محل سکونت
زنجان
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

Following

بالا