مهندس نعيمه

محل سکونت
زير آسمون آبي
رشته
مهندسی فناوری اطلاعات
بالا