ملکه ی اسمان ها

محل سکونت
خیلی دور...خیلی نزدیک
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

دنگ دنگ دنگ ....
لحظه ها میگذرد
...
انچه بگذشت نمی اید باز....
قصه ایی هست که هرگز دیگر ...ننوان شد اغاز
...

دنبال کنندگان

بالا