فاطمه یاس


لبخند بزن
زندگی همین است.
نبرد برای اینکه درست بمانی، وقتی که همه چیز، خطا کردن را توصیه می‌کند.
اینکه راضی باشی. نه چونکه اوضاع خوب است. بلکه چون «باید» راضی باشی.
آسیب دیدن، نا امید شدن، رنج کشیدن،کار کردن، گریه کردن، تحسین کردن.
زندگی همین است.
تجربه‌ای با طعم خاص
هدایت یک کشتی در دریایی طوفانی.
به امید رسیدن به مقصدی برای آرامش.
برای کشف جزیره‌های کشف نشده.
و البته، وقتی که در آخر به هیچ کدام هم نرسیدیم،
لبخندی از رضایت که به هر حال: قایقران ماهری شده‌ای
زندگی همین است :)

امضا


https://************/StructCafe
آموزش و تفسیر مباحث مقررات ملی ساختمان
در کانال کافه سازه

بالا