ع
پسندها
2

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • عجب صبری خدا دارد
  اگر من جای او بودم
  همان یک لحظه اول
  که اول ظلم را می دیدم
  جهان را با همه زیبایی و زشتی
  بروی یکدگر ویرانه می کردم
  عجب صبری خدا دارد
  اگر من جای او بودم
  که در همسایه صدها گرسنه چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم
  نخستین نعره مستانه را خاموش آندم
  بر لب پیمانه می کردم
  عجب صبری خدا دارد
  اگر من جای او بودم
  که می دیدم یکی عریان و لرزان دیگری پوشیده از صد جامه رنگین
  زمین و آسمان را
  واژگون مستانه می کردم
  عجب صبری خدا دارد
  اگر من جای او بودم
  نه طاعت می پذیرفتم
  نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده
  پاره پاره در کف زاهد نمایان
  سبحه صد دانه می کردم
  عجب صبری خدا دارد
  اگر من جای او بودم
  برای خاطر تنها یکی مجنون صحراگرد بی سامان
  هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو
  آواره و دیوانه می کردم
  عجب صبری خدا دارد
  اگر من جای او بودم
  بگرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان
  سراپای وجود بی وفا معشوق را
  پروانه می کردم
  عجب صبری خدا دارد
  اگر من جای او بودم
  بعرش کبریائی با همه صبر خدایی
  تا که می دیدم عزیز نابجائی ناز بر یک ناروا گردیده خواری می فروشد
  گردش این چرخ را
  وارونه بی صبرانه می کردم
  عجب صبری خدا دارد
  نیا باران ،‌زمین جای قشنگی نیست.من خود از اهل زمینم .خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی پروانه را هم دوست میدارد
  شکوه دنیوی همچون دایره ای است بر سطح اب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده میشود و سپس در نهایت بزرگی........ هیچ میشود!
  ای بابا شرمنده کردید .بالاخره آخرش که مهندس میشید .من که با این اوصاف جوجه مهندسم چون تازه ترم 3 هستم;)
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا