#صلاح#

خدا .پیغمبر .تیاتر برق
محل سکونت
زیر اسمون خدا
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

بهترین درسها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن یک ایمان است و خویشتن داری یک نوع عبادت.... فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست و خندیدن یک نیایش است

Following

دنبال کنندگان

بالا