شفتالو

پرسپوليس و ميرحسين
محل سکونت
كرمان
رشته
مهندسی معدن
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

Respiena girl:w21:

Following

دنبال کنندگان

بالا