سـعید

" باید سفر ها کرد تا پخته شود خامی "

شنا - تنیس - موسیقی - کامپیوتر - اینترنت - کوهنوردی - سفر
محل سکونت
مشــــهد...
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا


( saeedgoodboy سابق )