بولینگ

وب سایت
http://www.elinparseh.com
محل سکونت
تهران
رشته
مهندسی صنایع
بالا