Recent content by الناز تبریز

 1. الناز تبریز

  سلام جناب مهندس حال شما؟ :gol::gol::gol::gol:

  سلام جناب مهندس حال شما؟ :gol::gol::gol::gol:
 2. الناز تبریز

  سلام ممنونم:gol::gol:

  سلام ممنونم:gol::gol:
 3. الناز تبریز

  مشاعرۀ سنّتی

  مو پریشان به شکار آمد و بعد از آن روز من پریشانم و او گیره به گیسو زده است..!
 4. الناز تبریز

  مشاعرۀ سنّتی

  مردم چه می کنند که لبخند می زنند غم را نمی شود به رویم نیاورم
 5. الناز تبریز

  رد پای احساس ...

  آدم عاشق بشود و نتواند به کسی بگوید غم انگیز نیست؟!
بالا